PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CẨM GIÀNG
TRƯỜNG THCS CẨM GIANG
DANH SÁCH HỌC SINH ĐẠT THÀNH TÍCH XUẤT SẮC