PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CẨM GIÀNG
TRƯỜNG THCS CẨM GIANG
 MÀN HÌNH TRA CỨU THÔNG TIN ẤN PHẨM THEO TÊN TÁC PHẨM
Nhập  tên ấn phẩm để tìm kiếm (Ví dụ nhập từ toán 7)
Từ khóa 1 :   Từ khóa 2 :   Từ khóa 3 :
 
Xem chi tiếtTên ấn phẩmHọ và tên tác giảChủng loạiAi đã mượn ?
SPL-00087 Giáo dục văn hóa khi tham gia giao thông dành cho học sinhLê Thị Kim DungSách pháp luật Trong kho
SPL-00086 Giáo dục văn hóa khi tham gia giao thông dành cho học sinhLê Thị Kim DungSách pháp luật Trong kho
SPL-00085 Giáo dục văn hóa khi tham gia giao thông dành cho học sinhLê Thị Kim DungSách pháp luật Trong kho
VHGD-00120 Miền kí ức xanhVũ Thị Thu NgânVăn học giáo dục Trong kho
VHGD-00119 Miền kí ức xanhVũ Thị Thu NgânVăn học giáo dục Trong kho
VHGD-00118 Miền kí ức xanhVũ Thị Thu NgânVăn học giáo dục Trong kho
VHGD-00117 Miền kí ức xanhVũ Thị Thu NgânVăn học giáo dục Trong kho
VHGD-00116 Miền kí ức xanhVũ Thị Thu NgânVăn học giáo dục Trong kho
VHGD-00115 Miền kí ức xanhVũ Thị Thu NgânVăn học giáo dục Trong kho
VHGD-00114 Miền kí ức xanhVũ Thị Thu NgânVăn học giáo dục Trong kho
VHGD-00113 Miền kí ức xanhVũ Thị Thu NgânVăn học giáo dục Trong kho
VHGD-00112 Miền kí ức xanhVũ Thị Thu NgânVăn học giáo dục Trong kho
VHGD-00111 Miền kí ức xanhVũ Thị Thu NgânVăn học giáo dục Trong kho
VHGD-00110 Miền kí ức xanhVũ Thị Thu NgânVăn học giáo dục Trong kho
VHGD-00109 Miền kí ức xanhVũ Thị Thu NgânVăn học giáo dục Trong kho
12345678910...