PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CẨM GIÀNG
TRƯỜNG THCS CẨM GIANG
 MÀN HÌNH TRA CỨU THÔNG TIN ẤN PHẨM THEO TÊN TÁC PHẨM
Nhập  tên ấn phẩm để tìm kiếm (Ví dụ nhập từ toán 7)
Từ khóa 1 :   Từ khóa 2 :   Từ khóa 3 :
 
Xem chi tiếtTên ấn phẩmHọ và tên tác giảChủng loạiAi đã mượn ?
SNV6-00481 Khoa học tự nhiên 6Vũ Văn HùngSách nghiệp vụ khối 6 Trong kho
SGK7-00709 Tập Bản đồ thực hành Lịch sử 7 (theo CTGDPT 2018)Nguyễn Thị CôiSách giáo khoa 7 Đang mượn
SGK7-00708 Tập Bản đồ thực hành Lịch sử 7 (theo CTGDPT 2018)Nguyễn Thị CôiSách giáo khoa 7 Trong kho
SGK7-00707 Tập Bản đồ thực hành Lịch sử 7 (theo CTGDPT 2018)Nguyễn Thị CôiSách giáo khoa 7 Trong kho
SGK7-00706 Tập Bản đồ thực hành Lịch sử 7 (theo CTGDPT 2018)Nguyễn Thị CôiSách giáo khoa 7 Trong kho
SGK7-00705 Tập Bản đồ thực hành Lịch sử 7 (theo CTGDPT 2018)Nguyễn Thị CôiSách giáo khoa 7 Trong kho
SGK7-00704 Tập Bản đồ thực hành địa lí 7 (theo CTGDPT 2018)Phạm Ngọc TrụSách giáo khoa 7 Đang mượn
SGK7-00703 Tập Bản đồ thực hành địa lí 7 (theo CTGDPT 2018)Phạm Ngọc TrụSách giáo khoa 7 Đang mượn
SGK7-00702 Tập Bản đồ thực hành địa lí 7 (theo CTGDPT 2018)Phạm Ngọc TrụSách giáo khoa 7 Trong kho
SGK7-00701 Tập Bản đồ thực hành địa lí 7 (theo CTGDPT 2018)Phạm Ngọc TrụSách giáo khoa 7 Trong kho
SGK7-00700 Tập Bản đồ thực hành địa lí 7 (theo CTGDPT 2018)Phạm Ngọc TrụSách giáo khoa 7 Trong kho
TKLS-00146 Bài tập phát triển năng lực Lịch sử và địa lí 7Trịnh Đình Tùng, Đặng Văn ĐứcSách tham khảo lịch sử Đang mượn
TKLS-00145 Bài tập phát triển năng lực Lịch sử và địa lí 7Trịnh Đình Tùng, Đặng Văn ĐứcSách tham khảo lịch sử Trong kho
TKLS-00144 Bài tập phát triển năng lực Lịch sử và địa lí 7Trịnh Đình Tùng, Đặng Văn ĐứcSách tham khảo lịch sử Trong kho
TKLS-00143 Bài tập phát triển năng lực Lịch sử và địa lí 7Trịnh Đình Tùng, Đặng Văn ĐứcSách tham khảo lịch sử Trong kho
12345678910...