PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CẨM GIÀNG
TRƯỜNG THCS CẨM GIANG
Trường THCS Cẩm Giàng
Địa điểm: Thị Trấn Cẩm Giàng - Cẩm Giàng - Hải Dương
Diện tích: 8942m2
Số phòng học: 12 phòng. Trong đó: 11 phòng lớp học, 1 phòng Tin học
Khu hiệu bộ: 01
Nhà trường đã đáp ứng đủ điều kiện về cơ sở vật chất, áp dụng cho công tác đổi mới phương pháp giảng dạy ( ứng dụng công nghệ thông tin )