PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CẨM GIÀNG
TRƯỜNG THCS CẨM GIANG
Video hướng dẫn Đăng nhập

UBND HUYỆN CẨM GIÀNG

TRƯỜNG THCS CẨM GIANG 

Số: 08/KH-THCSCG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Cẩm Giang, ngày 04 tháng 6 năm 2021

 

KẾ HOẠCH

TUYỂN SINH LỚP 6, NĂM HỌC 2021 - 2022

 

        Căn cứ Kế hoạch số 18/PGDĐT-THCS ngày 01/6/2021 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Cẩm Giàng về việc hướng dẫn công tác tuyển sinh vào lớp 6, năm học 2021 -2022;

       Căn cứ tình hình thực tế của nhà trường, trường THCS Cẩm Giang xây dựng kế hoạch tuyển sinh vào lớp 6, năm học 2021 - 2022 cụ thể như sau:

1. Mục đích, yêu cầu:

       - Huy động 100% số học sinh đã hoàn thành chương trình Tiểu học vào lớp 6 (bao gồm tất cả học sinh khuyết tật còn đủ sức khoẻ).

       - Việc tuyển sinh phải đảm bảo công tác phát triển giáo dục tại địa phương, từng bước nâng cao chất lượng nhà trường và phổ cập giáo dục, phục vụ kế hoạch xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia, kiểm định chất lượng GD. 

       - Thực hiện nghiêm túc quy định về: Thời gian tuyển sinh, hồ sơ tuyển sinh, độ tuổi và sĩ số học sinh trên một lớp.

       - Đảm bảo công khai, công bằng về chỉ tiêu tuyển sinh.

2. Chỉ tiêu tuyển sinh: Dự kiến 04 lớp 6, với khoảng 170 học sinh.

3. Phương thức tuyển sinh: Xét tuyển.

4. Đối tượng tuyển sinh:

      - Học sinh hoàn thành chương trình Tiểu học tại trường Tiểu học Cẩm Giang

       - Học sinh hoàn thành chương trình Tiểu học ở các xã khác (nếu có nguyện vọng về học tại trường THCS Cẩm Giang).

       - Học sinh tham gia xét tuyển đúng độ tuổi quy định là 11 tuổi (Sinh năm 2010). Các trường hợp quá tuổi, thiếu tuổi thực hiện theo Khoản 4, Điều 33 - Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học; nểu có các trường hợp khác ngoài quy định tại Điều 33, nhà trường sẽ báo cáo Phòng GD&ĐT để xem xét, giải quyết.

5. Hồ sơ dự tuyển: Gồm:

       - Bản sao giấy khai sinh hợp lệ.

       - Học bạ Tiểu học (bản chính).

       - Giấy chứng nhận hoàn thành chương trình Tiểu học.

       - Các hồ sơ thuộc diện hưởng chính sách ưu tiên, khuyến khích (nếu có)

6. Lịch làm việc cụ thể:

       - Từ 09/6/2021 đến ngày 11/6/2021: Hội đồng tuyển sinh tổ chức tiếp nhận hồ sơ tại trường THCS Cẩm Giang.

       - Ngày 12/6/2021: Tổng hợp kết quả tiếp nhận hồ sơ.

       - Ngày 14/6/2021: Báo cáo tình hình tuyển sinh với Phòng GD&ĐT.

       - Từ ngày 17-18/6/2021: Tiến hành xét tuyển sinh theo Quy chế.

       - Từ ngày 24/6/2021 đến ngày 26/6/2021: Tiếp tục nhận hồ sơ và xét tuyển bổ sung (nếu có).

       - Ngày 29-30/6/2021: Duyệt kết quả tuyển sinh với Phòng GD&ĐT.

7. Tổ chức thực hiện:

       - Tổ chức điều tra số học sinh trong độ tuổi trên địa bàn, báo cáo UBND thị trấn để xây dựng kế hoạch tuyển sinh phù hợp với điều kiện nhà trường và theo kế hoạch đã được UBND huyện Cẩm Giàng phê duyệt.

       - Công bố công khai kế hoạch tuyển sinh tại trường và trên Website nhà trường; tham mưu cho UBND TT tổ chức phát thanh trên phương tiện thông tin của UBND TT, nêu rõ mục đích của việc tuyển sinh, chỉ tiêu tuyển sinh, các quy định về Hồ sơ tuyển sinh (từ ngày 05/6/2021 đến ngày 11/6/2021).

       - Hội đồng tuyển sinh trường có trách nhiệm thực hiện nghiêm túc các quy định về công tác tuyển sinh, đảm bảo khách quan, công khai và công bằng, tuyển đúng chỉ tiêu được giao.

       - Khi tiếp nhận hồ sơ, cán bộ tuyển sinh phải kiểm tra sự trùng khớp các thông tin của học sinh: họ tên, ngày sinh, nơi sinh, … đối chiếu bản sao giấy khai sinh với bản chính, học bạ tiểu học; nếu thấy đã trùng khớp thì ghi xác nhận vào mặt sau bản sao giấy khai sinh: “Đã kiểm tra khớp với bản chính”, ký và ghi rõ họ tên; Hiệu trưởng ký và đóng dấu. Tờ sao giấy khai sinh này sẽ là hồ sơ gốc của học sinh cho đến khi kết thúc khóa học, mọi văn bằng, chứng chỉ của học sinh được cấp sẽ căn cứ vào bản sao đã có xác nhận này.

       - Phân công cán bộ, nhân viên trực trong thời gian tuyển sinh, tạo điều kiện thuận lợi để học sinh và phụ huynh học sinh đăng kí tuyển sinh và nhập học theo quy định.

          Trên đây là kế hoạch tuyển sinh vào trường THCS Cẩm Giang năm học 2021 - 2022. Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ về nhà trường theo SĐT: 0352.996.609 thầy Lê Đình Mai - Hiệu trưởng; 0936.709.368 cô Lê Thị Thúy Lành - Phó hiệu trưởng; 0986.344.519 thầy Nguyễn Văn Nhất - Phó hiệu trưởng để được hướng dẫn./.

 

Nơi nhận

- Phòng GD&ĐT (để báo cáo);

- UBND TT (để báo cáo);

- Đài truyền thanh TT (để thông báo);

- Website trường;

- Lưu VT, hồ sơ tuyển sinh.

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

Lê Đình Mai

 


BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Hướng tới chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, Công đoàn Trường THCS Cẩm Giang đã phát động phong trào thi đua đến cán bộ, công chức ... Cập nhật lúc : 21 giờ 27 phút - Ngày 9 tháng 5 năm 2021
Xem chi tiết
Đảng cộng sản Việt Nam - Người tổ chức và lãnh đạo mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Mỗi Đại hội của Đảng cộng sản Việt Nam là một mốc son ghi nhận sự trưởng thành của Đảng và cách mạng ... Cập nhật lúc : 10 giờ 16 phút - Ngày 6 tháng 5 năm 2021
Xem chi tiết
Trong đời sống tinh thần của mỗi người, sách là sản phẩm văn hóa tinh thần, là kho tàng tri thức đóng vai trò rất quan trọng, là người thầy vĩ đại thắp sáng trong mỗi chúng ta nguồn tri thức ... Cập nhật lúc : 16 giờ 18 phút - Ngày 7 tháng 4 năm 2021
Xem chi tiết
“Em nằm dưới đất sâu Như khoảng trời đã nằm yên trong đất Đêm đêm tâm hồn em tỏa sáng Những vì sao ngời chói lung linh” ... Cập nhật lúc : 9 giờ 0 phút - Ngày 23 tháng 3 năm 2021
Xem chi tiết
Căn cứ Quyết định số 3888/QĐ-BYT ngày 08 tháng 9 năm 2020 của Bộ Y tế về việc ban hành sổ tay “Hướng dẫn phòng, chống dịch Covid-19 tại cộng đồng trong trạng thái bình thường mới”. Căn cứ ... Cập nhật lúc : 22 giờ 17 phút - Ngày 16 tháng 3 năm 2021
Xem chi tiết
Lịch sử ngày 8/3 bắt đầu từ phong trào của nữ công nhân ngành dệt nước Mỹ vào cuối thế kỳ XIX. Ngày 8/3/1857, các công nhân ngành dệt đứng dậy chống lại những điều kiện làm việc khó ... Cập nhật lúc : 20 giờ 56 phút - Ngày 6 tháng 3 năm 2021
Xem chi tiết
Tình hình diễn biến dịch COVID-19 trên toàn thế giới nói chung, Việt Nam nói riêng chuyển sang bước ngoặt mới càng gay go, phức tạp; nhất là hiện nay trên địa bàn tỉnh Hải Dương đặc biệt là ... Cập nhật lúc : 6 giờ 55 phút - Ngày 20 tháng 2 năm 2021
Xem chi tiết
Việc Giáo dục ATGT trong nhà trường góp phần kiềm chế TNGT, đồng thời chuẩn bị thêm hành trang cho học sinh với tư cách là người lao động mới, người chủ đất nước trong tương lai. ... Cập nhật lúc : 8 giờ 33 phút - Ngày 17 tháng 2 năm 2021
Xem chi tiết
Nhân dịp ngày 22/12 - Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam, thư viện trường THCS Cẩm Giang xin giới thiệu tới thầy cô giáo và các em học sinh cuốn sách: Đại tướng Võ Nguyên Giáp thời tr ... Cập nhật lúc : 11 giờ 21 phút - Ngày 9 tháng 12 năm 2020
Xem chi tiết
Chào mừng kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, nhằm tôn vinh những giá trị vốn có của người thầy, vượt lên trên những chuyên môn kiến thức là một tấm lòng nồng hậu. Một trái tim nhân ái luô ... Cập nhật lúc : 12 giờ 29 phút - Ngày 16 tháng 11 năm 2020
Xem chi tiết
123456