PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CẨM GIÀNG
TRƯỜNG THCS CẨM GIANG
Video hướng dẫn Đăng nhập

UBND HUYỆN CẨM GIÀNG

TRƯỜNG THCS CẨM GIANG

 
   

Số: 19/QĐ-THCSCG

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
   

Cẩm Giang, ngày 08 tháng 3 năm 2021

 

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Quy định về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 đối với cán bộ, giáo viên, nhân viên, người lao động, phụ huynh và học sinh nhà trường

 
   

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THCS CẨM GIANG

 

         Căn cứ Quyết định số 3888/QĐ-BYT ngày 08 tháng 9 năm 2020 của Bộ Y tế về việc ban hành sổ tay “Hướng dẫn phòng, chống dịch Covid-19 tại cộng đồng trong trạng thái bình thường mới”.

       Căn cứ Quyết định số 636/QĐ-UBND ngày 26 tháng 2 năm 2021 của UBND tỉnh Hải Dương về việc ban hành Quy định về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại nơi làm việc của cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên, người lao động trên địa bàn tỉnh Hải Dương.

       Căn cứ vào tình hình thực tế của nhà trường và của địa phương thị trấn Cẩm Giang;

      

QUYẾT ĐỊNH:

       Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Quy định về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 đối với cán bộ, giáo viên, nhân viên, người lao động, phụ huynh và học sinh nhà trường” (có Quy định cụ thể kèm theo).

       Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

       Điều 3. Cán bộ, giáo viên, nhân viên, người lao động tại nhà trường, các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

     - Phòng GD&ĐT để báo cáo;

     - Như Điều 3;

     - L­ưu: VT.

HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

 

Lê Đình Mai

 

 

 

 

 

 

UBND HUYỆN CẨM GIÀNG

TRƯỜNG THCS CẨM GIANG

 
   

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Cẩm Giang, ngày 08 tháng 3 năm 2021

 

QUY ĐỊNH

 Về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 đối với cán bộ, giáo viên, nhân viên, người lao động, phụ huynh và học sinh nhà trường

(Kèm theo Quyết định số 19/QĐ-THCSCG ngày 08 tháng 3 năm 2021)

 

1. Với cha mẹ học sinh:

          - Không đi đến trường và không được đưa con em mình đến trường nếu bản thân cha mẹ đang trong thời gian cách ly tại nhà hoặc có biểu hiện sốt, ho, khó thở.

          - Đeo khẩu trang cho mình và cho con em mình khi đưa đến trường, khi đón về.

          - Yêu cầu con em mình rửa tay với xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn tay tại các thời điểm: trước khi đến trường, sau khi trở về nhà, khi thấy tay bẩn hoặc khi cần thiết.

          - Đo nhiệt độ, theo dõi sức khỏe cho HS ở nhà; nếu có sốt, ho, khó thở thì chủ động cho con em mình nghỉ học, thông báo cho nhà trường, đồng thời đưa đến cơ sở y tế để được khám, tư vấn, điều trị.

          - Thực hiện cài đặt và bật ứng dụng truy vết (Bluezone), ứng dụng khai báo y tế (NCOVI).

          - Có trách nhiệm phối hợp với nhà trường phòng, chống dịch Covid-19.

2. Với học sinh:

          - Đeo khẩu trang trên đường đến trường, khi ra về và trong suốt thời gian tại trường.

          - Thường xuyên rửa tay với xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn tay tại các thời điểm: trước khi đến trường, sau khi ra về, khi thấy tay bẩn hoặc khi cần thiết.

          - Thực hiện giãn cách theo hướng dẫn của giáo viên, Ban giám hiệu nhà trường.

          - Thông báo với cha mẹ, giáo viên nếu có biểu hiện sốt, ho, khó thở để được khám, tư vấn, điều trị.

          - Không được khạc, nhổ, vứt rác, khẩu trang bừa bãi. Che miệng và mũi khi ho, hắt hơi.

          - Có trách nhiệm phối hợp với nhà trường phòng, chống dịch Covid-19.

3. Với cán bộ, giáo viên, nhân viên, người lao động tại trường:

          - Không được đến trường nếu đang trong thời gian cách ly tại nhà hoặc có biểu hiện sốt, ho, khó thở.

          - Đeo khẩu trang khi đi đến trường, khi ra về và trong suốt thời gian làm việc tại trường.

          - Thường xuyên rửa tay với xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn tay; rửa tay trước khi đến trường và sau khi ra về, ...

          - Yêu cầu học sinh rửa tay với xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn tay tại các thời điểm: trước khi vào lớp học, trước và sau khi ăn, sau mỗi giờ ra chơi và nghỉ giữa giờ, trước khi ra về.

          - Hướng dẫn học sinh thực hiện giãn cách trong các hoạt động ngoài lớp học tối thiểu 2 mét (như xếp hàng, tổ chức các hoạt động, ...)

          - Phải cài đặt và bật ứng dụng truy vết (Bluezone), ứng dụng khai báo y tế (NCOVI) nếu sử dụng thiết bị điện thoại thông minh.

4. Với khách đến thăm và làm việc:

          - Không được đến trường nếu đang trong thời gian cách ly tại nhà hoặc có biểu hiện sốt, ho, khó thở.

          - Đeo khẩu trang trong suốt quá trình đến thăm và làm việc tại trường.

          - Rửa tay với xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn tay trước khi đến trường và sau khi ra về.

          - Thực hiện giãn cách tối thiểu 2 mét.

          - Thực hiện cài đặt và bật ứng dụng truy vết (BlueZone), ứng dụng khai báo y tế (NCOVI).

          - Không được khạc, nhổ, vứt rác, khẩu trang bừa bãi. Che miệng và mũi khi ho, hắt hơi.

          - Thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch và khai báo y tế theo yêu cầu của nhà trường.

5. Với Ban giám hiệu:

          - Tổ chức đo thân nhiệt trước khi vào trường đối với học sinh, cán bộ, giáo viên, nhân viên, người lao động tại trường, cha mẹ học sinh vào trường, khách đến thăm và làm việc; thực hiện khai báo y tế đối với các trường hợp có dấu hiệu ho, sốt, khó thở.

          - Bố trí người đón và giao nhận học sinh tại cổng trường; hạn chế người ra vào trường; hạn chế tiếp xúc giữa học sinh các lớp với nhau.

          - Phân công thực hiện vệ sinh, khử khuẩn bằng hóa chất khử khuẩn hoặc chất tẩy rửa thông thường:

          + Bàn ghế, tay nắm cửa, tay vịn cầu thang, tay vịn lan can, nút bấm thang máy, các đồ vật, sàn nhà, phòng học, phòng chức năng, khu vệ sinh, ... tối thiểu 2 lần/ngày hoặc khi cần thiết.

          + Thiết bị giáo dục sau mỗi buổi học hoặc khi thấy bị bẩn.

          - Bố trí nơi rửa tay có đủ xà phòng và nước sạch hoặc dung dịch sát khuẩn tay. Dung dịch sát khuẩn tay phải đặt tại vị trí thuận tiện cho người sử dụng.

          - Đảm bảo đủ nước uống hợp vệ sinh; mỗi trẻ có một cốc uống nước dùng riêng được vệ sinh sạch sẽ; không dùng chung các đồ dùng cá nhân.

          - Bố trí nơi làm việc, nghỉ đảm bảo giãn cách phù hợp theo điều kiện của nhà trường.

          - Bố trí đủ thùng đựng rác và chất thải có nắp đậy kín, đặt ở vị trí thuận tiện và thực hiện thu gom, xử lý hàng ngày.

          - Nghiêm cấm khạc nhổ, vứt rác, khẩu trang bừa bãi.

          - Tăng cường thông khí tại lớp học bằng cách mở cửa ra vào và cửa sổ, sử dụng quạt, phải mở cửa phòng học tạo sự thông thoáng.

          - Tập huấn đầy đủ cho cán bộ giáo viên, nhân viên, người lao động của nhà trường về phòng, chống dịch Covid-19.

          - Bố trí phòng cách ly, chuẩn bị khẩu trang để sử dụng ngay khi phát hiện học sinh, giáo viên có biểu hiện sốt, ho, khó thở. Đồng thời thông báo kịp thời cho cơ quan y tế và áp dụng các biện pháp phòng ngừa phù hợp.

          - Thực hiện khai báo y tế đối với khách đến thăm và làm việc.

          Trên đây là Quy định về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 của trường THCS Cẩm Giang. Đề nghị cán bộ, giáo viên, nhân viên, người lao động, phụ huynh học sinh, học sinh và khách đến liên hệ công việc nghiêm túc thực hiện./.

                  

 

HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

Lê Đình Mai

 

 

 


BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Hướng tới chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, Công đoàn Trường THCS Cẩm Giang đã phát động phong trào thi đua đến cán bộ, công chức ... Cập nhật lúc : 21 giờ 27 phút - Ngày 9 tháng 5 năm 2021
Xem chi tiết
Đảng cộng sản Việt Nam - Người tổ chức và lãnh đạo mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Mỗi Đại hội của Đảng cộng sản Việt Nam là một mốc son ghi nhận sự trưởng thành của Đảng và cách mạng ... Cập nhật lúc : 10 giờ 16 phút - Ngày 6 tháng 5 năm 2021
Xem chi tiết
Trong đời sống tinh thần của mỗi người, sách là sản phẩm văn hóa tinh thần, là kho tàng tri thức đóng vai trò rất quan trọng, là người thầy vĩ đại thắp sáng trong mỗi chúng ta nguồn tri thức ... Cập nhật lúc : 16 giờ 18 phút - Ngày 7 tháng 4 năm 2021
Xem chi tiết
“Em nằm dưới đất sâu Như khoảng trời đã nằm yên trong đất Đêm đêm tâm hồn em tỏa sáng Những vì sao ngời chói lung linh” ... Cập nhật lúc : 9 giờ 0 phút - Ngày 23 tháng 3 năm 2021
Xem chi tiết
Căn cứ Quyết định số 3888/QĐ-BYT ngày 08 tháng 9 năm 2020 của Bộ Y tế về việc ban hành sổ tay “Hướng dẫn phòng, chống dịch Covid-19 tại cộng đồng trong trạng thái bình thường mới”. Căn cứ ... Cập nhật lúc : 22 giờ 17 phút - Ngày 16 tháng 3 năm 2021
Xem chi tiết
Lịch sử ngày 8/3 bắt đầu từ phong trào của nữ công nhân ngành dệt nước Mỹ vào cuối thế kỳ XIX. Ngày 8/3/1857, các công nhân ngành dệt đứng dậy chống lại những điều kiện làm việc khó ... Cập nhật lúc : 20 giờ 56 phút - Ngày 6 tháng 3 năm 2021
Xem chi tiết
Tình hình diễn biến dịch COVID-19 trên toàn thế giới nói chung, Việt Nam nói riêng chuyển sang bước ngoặt mới càng gay go, phức tạp; nhất là hiện nay trên địa bàn tỉnh Hải Dương đặc biệt là ... Cập nhật lúc : 6 giờ 55 phút - Ngày 20 tháng 2 năm 2021
Xem chi tiết
Việc Giáo dục ATGT trong nhà trường góp phần kiềm chế TNGT, đồng thời chuẩn bị thêm hành trang cho học sinh với tư cách là người lao động mới, người chủ đất nước trong tương lai. ... Cập nhật lúc : 8 giờ 33 phút - Ngày 17 tháng 2 năm 2021
Xem chi tiết
Nhân dịp ngày 22/12 - Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam, thư viện trường THCS Cẩm Giang xin giới thiệu tới thầy cô giáo và các em học sinh cuốn sách: Đại tướng Võ Nguyên Giáp thời tr ... Cập nhật lúc : 11 giờ 21 phút - Ngày 9 tháng 12 năm 2020
Xem chi tiết
Chào mừng kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, nhằm tôn vinh những giá trị vốn có của người thầy, vượt lên trên những chuyên môn kiến thức là một tấm lòng nồng hậu. Một trái tim nhân ái luô ... Cập nhật lúc : 12 giờ 29 phút - Ngày 16 tháng 11 năm 2020
Xem chi tiết
123456